ประชาสัมพันธ์ กิจรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ เปิดจุดบริการประชาชน ปี 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ เปิดจุดบริการประชาชน ปี 2563 นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จุดบริการประชาชน แจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น ขนม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางจุดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งเป็นจุดพักผ่อน พักรถ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่รถให้มีสติและปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวนัที่ 1 มกราคม 2563 ณ บริเวณที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด