ประกาศจัดซื้อ ประจำปี 2563

รายละเอียดประกาศจัดจ้าง งานปรับหน้าดิน เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามพื้นที่กำหนด ความเป็นกรด เป็นด่าง เพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
File Name: procurement-2563-test-01.pdf
File Size: 370.47 KB
File Type: application/pdf
Hits: 376 Hits
Created Date: 01-19-2563
Last Updated Date: 01-19-2563
Document history: